Jõgeva Kinnisvara OÜ

Kogemused aastast 2006

Eesti kapitalil põhinev metsamajandusega tegelev ettevõte.

Ettevõttest

Tegeleme metsamajandamisega. Osutame raie-ja metsamaterjali väljaveo teenust.
Samas teostame harvendusraiet, valgustusraiet, võsalõikamist, istutamist,
metsakultuuride hooldust, kraavide puhastamist ja ohtlike puude lõikust.
Kui soovite müüa põllu-ja metsamaad, võite alati meie poole pöörduda.
Kõik pakkumised on oodatud.
Meeldivat koostööd lootma jäädes,
Jõgeva Kinnisvara OÜ
Ostame metsakinnistuid, raieõigust ja metsamaterjali!
Kontakt

Pakutavad Teenused

Metsatööd

 • Metsa uuendamine
 • Metsakultuuride hooldus
 • Metsamaterjali väljavedu
 • Metsanoorendike hooldus
 • Metsamaterjali ülestöötamine

Eritööd

 • Võsalõikus
 • Okste kokkuvedu
 • Ohtlike puude langetamine
 • Raiejäätmete kokkuvedu ja hakkimine
 • Kraavide, põldude puhastamine võsast ja hakkimine

Ostame

 • Metsakinnistud
 • Raieõigused
 • Metsamaterjali

Raietööd

 • Lageraie
 • Valgustusraie
 • Alusmetsaraie
 • Harvendusraie

Küsi teenusele hinnapakkumist

Aitäh! Teie pakkumine on esitatud!
Oops! Midagi läks valesti, proovige uuesti.