Metsa väljavedu Haanjas

Tootmisena käsitletakse erinevate raiete läbiviimist metsamaterjalide saamiseks. Täpsed tingimused ja piirangud metsamaterjalide tootmisele seavad metsakasvatuslik pool ja metsaosale püstitatud eesmärk.

Metsa väljavedu
Okste kokkuvedu

Metsa harvendamine

Metsaressursi planeerimine annab ülevaate sellest, kui palju meil on metsa, mida ja kui palju võime seda raiuda ning milliseid töid peame tegema, et metsa väärtus säiliks ja tõuseks.

Väljavedu
Metsa noorendamine
Harvendusraie

Metsa lageraie

Metsakaitse on tegevuste kogum, mis on suunatud metsa kaitseks nii inimese seadusevastase tegevuse eest kui looduslike metsakahjustuste vältimiseks.

Teiste sõnadega tegevus varguste, tulekahjude, kõikvõimalike haiguste ja muude metsakahjustuste ennetamiseks ning ärahoidmiseks.

Lageraie
Metsa väljavedu